Ekologicka
plaketa
Ekologicka plaketa  -  Ekologicka plaketa  


Ekologická známka je povinná v zelených zónach v Nemecku aj pre cudzincov!
Objednajte si vašu známku pred vašou návštevou Nemecka!

Ekologická známka je povinná v zelených zónach v Nemecku aj pre cudzincov!
Objednajte si vašu známku pred vašou návštevou Nemecka!

V rámci ochrany a zlepšovania životného prostredia môžu nemecké mestá od 1. marca vytvárať takzvané "ekologické zóny", do ktorých môžu vchádzať iba vozidlá vybavené príslušnou ekologickou známkou. Prvé ekologické zóny vstúpia do platnosti 1. januára 2008 v mestách Berlín, Kolín a Hannover.

Zóny, do ktorých je vjazd vozidlám bez príslušnej známky pod hrozbou pokuty zakázaný, musia byť ozna

Zeichen 270.1
Zusatzzeichen für 270.1
Zeichen 270.2

Vozidlá bez ekologickej známky nemôžu do zelenej zóny vchádzať, vodi

Vozidlá bez ekologickej známky nemôžu do zelenej zóny vchádzať, vodi

Mapa ekologických zón v Nemecku