Dansk
Българ
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Srpski
Suomi
Svenska
Română
Walon
Choose a language Choose a language

Den tyske finstøvmærkat / miljømærkat er lovpligtig ved kørsel i grønne miljøzoner

Den tyske finstøvmærkat/miljømærkat

Efter finstøv-miljømærkaten blev indført i Tyskland den 01.03.2007 med farverne rød, gul og grøn, er det kun tilladt for køretøjer med grøn miljømærkat at køre ind i de ca. 60 tyske miljøzoner.
Miljømærkaten er obligatorisk for alle personbiler, busser og lastbiler, hvis et køretøj skal køres ind i en miljøzone. Lette køretøjer er undtagede fra kravet.
Den tyske miljømærkat (der kaldes ”Feinstaub-Plakette” – finstøv-miljømærkat – i lovtekster) er opdelt i 3 forskellige udstødningskategorier. På miljømærkaten er køretøjets nummerplade angivet sammen med et stempel fra de myndigheder, der har tildelt miljømærkaten.
For køretøjer, der ikke er indregistrerede i Tyskland gælder det, at køretøjerne får tildelt de forskellige farver miljømærkater ud fra køretøjets EURO-klasse samt datoen for bilens første indregistrering. Alt dette er fastlagt i en EURO-kategoritabel.

Her bestiller du en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland.

De grønne miljøzoner i Tyskland

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

I Tyskland er der allerede oprettet omkring 60 miljøzoner, hvor det er lovpligtigt for alle køretøjer fra kategorierne N1-N3 og M1-M3 (personbiler, busser og lastbiler) at have en miljømærkat.

I Tyskland er det op til byerne og kommunerne at oprette miljøzoner, og de fastlægger ligeledes grænserne for zonerne i deres egne planer for et renere luftmiljø.
Præcist hvor grænserne for de lokale miljøzoner forløber, og hvilke lokale undtagelsesregler, der måtte eksistere, kan læses på mange forskellige sprog på Umwelt-Plakette.de.
Hvis der fra 2018 udover de permanente, grønne zoner ligeledes indføres blå miljøzoner eller zoner med forbud mod dieselkøretøjer, kan dette ses på siden med information om den tyske blå miljømærkat.

Reducering af skadelige stoffer takket være miljømærkaten

Eftersom det også i Tyskland er nødvendigt at reducere de forskellige udledninger af f.eks. finstøv, svovldioxid og kvælstofoxider yderligere, må der i alle Tysklands miljøzoner (med én enkelt undtagelse) kun køres med den grønne miljømærkat.
Derudover må der – allerede fra 2018 – i nogle tyske byer kun køre køretøjer, hvis NOx-udledninger overholder de lovmæssige bestemmelser. Dette vil enten blive håndhævet i zoner med forbud mod dieselkøretøjer (generelt forbud mod dieselkøretøjer) eller via en blå miljømærkat, der vil svare til en eventuel udstødningskategori 5, og som gives til benzinkøretøjer samt dieselkøretøjer med en lavere udledning af skadelige stoffer.

Her bestiller du en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland.

Tyskland regner med at indføre blå NOx-miljøzoner og forbud mod dieselkøretøjer

Hvis man har den blå miljømærkat må man køre ind i de såkaldte ”blå miljøzoner”, som de forskellige byer kan indføre sideløbende med de ofte allerede eksisterende, grønne miljøzoner.
Blå miljøzoner vil blive indført dér, hvor NOx-udledningerne er særligt høje og overstiger de reglementerede grænsevædier betydeligt.
Blå miljøzoner, eller zoner med forbud mod dieselkøretøjer, kan indføres permanent. Disse permanente miljøzoner kan sammenlignes med de grønne miljøzoner. Derudover kan der indføres midlertidige zoner, der kan aktiveres afhængigt af vejrforhold, og som kun gælder på nogle tidspunkter. For at kende den gældende status for de midlertidige zoner (og hvem, der må køre ind i zonen afhængigt af miljømærkat), bør man på forhånd have tjekket Green-Zones-appen, hvor informationerne kan ses i realtid.

Alle miljøzoner i Europa – Hvilke kørselsforbud gælder for hvilke typer køretøjer på hvilke dage og med hvilken miljømærkat?

Ofte er det ikke tilstrækkeligt blot at købe sig en miljømærkat til franske, tyske, østrigske, danske eller andre europæiske miljøzoner.

Det er endnu mere vigtigt for den europæiske erhvervstrafik og turisttrafikken – med personbiler eller busser – at man har kendskab til, præcist hvilken farve miljømærkat eller  miljømærkatkategori, der må køre ind i en national finstøv- eller NOx-miljøzone (zone med forbud mod dieselkøretøjer). Lige så vigtigt er det at vide, præcist hvilke af de 17 forskellige europæiske køretøjstyper der på hvilke tidspunkter og ugedage må køre ind i en permanent eller midlertidig miljøzone – og hvilke køretøjer, der ikke må.

For at være opdateret på disse spørgsmål har man brug for en særlig type informationer, og lige præcis dette leverer Green-Zones-appen, som kan bruges gratis af alle Green-Zones' kunder.

Green-Zones-appens funktioner

Green-Zones-appen virker på baggrund af data fra Green-Zones' databank over nationale og lokale regler fra alle europæiske stater, byer og kommuner. Derudover medtager appen aktuelle kørselsforbud og permanente kørselsforbud for tidligere tilladte miljømærkater i alle Europas permanente eller midlertidige miljøzoner og for alle de forskellige køretøjstyper og EURO-kategorier.
Yderligere detaljer om Green-Zones-appen kan læses her på 9 sprog.

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland

Den ovennævnte oversigt viser, hvilke køretøjstyper der, alt efter Euro-norm eller datoen for første registrering, kan få en tysk miljømærkat. Det, der afgør miljømærkatens farve, er motorens EURO-klasse, som den er oplyst i køretøjets papirer. Det er (som udgangspunkt) kun, hvis der ikke er angivet en EURO-klasse, at datoen for første registrering bliver brugt til klassificering.
Bemærk: EES European Eco Service GmbH ejer rettighederne til tabellen.

Her kan du bestille en tysk miljømærkat til grønne miljøzoner i Tyskland